Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 51103-112/202251103-112/202211/18/2022MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop@gov.si; 55058515; 2482789000Udeležba delegacije Republike Slovenije na 15. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti (CBD COP15), 10. zasedanju Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Kartagenskega protokola o biološki varnosti (KP COP MOP 10) in 4. zasedanju Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe (NP COP MOP 4) od 7. do 19. decembra 2022 v Montrealu, Kanada03
(1) Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 15. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti (CBD COP15), 10. zasedanju Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Kartagenskega protokola o biološki varnosti (KP COP MOP 10) in 4. zasedanju Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe (NP COP MOP 4) od 7. do 19. decembra 2022 v Montrealu, Kanada, 18.11.2022 [MOP]
(4) Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 15. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti (CBD COP15), 10. zasedanju Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Kartagenskega protokola o biološki varnosti (KP COP MOP 10) in 4. zasedanju Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe (NP COP MOP 4) od 7. do 19. decembra 2022 v Montrealu, Kanada, 03.02.2023 [MNVP]