Naslov:

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - Predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

04/12/2010

Datum objave na spletu:

04/13/2010

Šifra dokumenta:

00711-10/2010/1

EVA:

2006-2611-0040

 Predlog ZUPJS.doc
 Predlog ZUPJS.pdf
 Pravilniki ZUPJS.doc
 Pravilniki ZPUJS.pdf