Naslov:

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Novo gradivo - Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - prva obravnava
Predlagatelj:

SVLR

Datum dokumenta:

09/30/2010

Datum objave na spletu:

10/05/2010

Šifra dokumenta:

00701-16/2010/8

EVA:

2010-1536-0004

 ZSRR30.9.2010.doc
 ZSRR30_9_2010.doc.pdf
 ePodpisIzvoz.xml