Naslov:

Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti živil in krme, zdravstvenega varstva živali in zaščite živali ter zdravstvenega varstva rastlin - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/28/2014

Šifra dokumenta:

00715-25/2010/8

EVA:

2010-2311-0154

Vsebina:

PIS2010-2311-0154.docPIS2010-2311-0154.docPIS2011-2311-0154p1.docPIS2011-2311-0154p1.doc