Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi - Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
Predlagatelj:

SVLR

Datum dokumenta:

05/26/2010

Datum objave na spletu:

05/31/2010

Šifra dokumenta:

00701-8/2010/10

EVA:

2010-1536-0002


smime.p7s - smime.p7s

 Mnenje VRS-DS.doc
 mc-zakon_o_lokalni_samoupravi.do
 mnenje DS.PDF