Naslov:

Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00712-5/2009/12

EVA:

2009-1611-0004

Vsebina:

PIS2009-1611-0004.docPIS2009-1611-0004.doc