Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi - Predlog mnenja o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi - skrajšani postopek
Predlagatelj:

Juri Luka

Datum dokumenta:

07/07/2009

Datum objave na spletu:

07/10/2009

Šifra dokumenta:

00702-30/2009/3

EVA:

2008-1211-0422

 ZLS-P za odbore Vlade.doc
 ZLS-P mnenje SVZ.doc
 ZLS-P Izjava o skladnosti.pdf
 EPA 422-V.doc.pdf