Naslov:

Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00718-6/2009/9

EVA:

2009-1911-0004

Vsebina:

PIS2009-1911-0004.DOCPIS2009-1911-0004.DOC