Naslov:

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Predlog mnenja o amandmajih k dopolnjenem predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Predlagatelj:

SVLR

Datum dokumenta:

02/02/2011

Datum objave na spletu:

02/02/2011

Šifra dokumenta:

00701-16/2010/45

EVA:

2010-1536-0004
 opredeamandmaZSRR.doc
 opredeamandmaZSRR.doc.pdf
 podpis_info.xml
 XML_SPIS.xml