Naslov:

Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - Predlog mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in predlog amandmajev k predlogu zakona
Predlagatelj:

Vizjak mag. Andrej

Datum dokumenta:

01/09/2009

Datum objave na spletu:

01/12/2009

Šifra dokumenta:

00702-42/2008/9

EVA:

2008-1211-0126
 mnenje- predlogZ vizjak5.IN.AMAN