Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

07/15/2009

Datum objave na spletu:

07/21/2009

Šifra dokumenta:

00711-9/2009/2

EVA:

2009-2611-0015

 ZNPK.doc