Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o ustanavljanju Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

SVLR

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00701-3/2011/10

EVA:

2010-1536-0012

Vsebina:

PIS2010-1536-0012.docPIS2010-1536-0012.doc