Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

01/06/2010

Datum objave na spletu:

01/07/2010

Šifra dokumenta:

00715-27/2009/24

EVA:

2003-2311-0016Zahteva Državnega sveta


 Stališča do sklepa DS ZSKZGRS.do
 Zahteva DS, EPA 698-V.tif