Naslov:

Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 297,811 milijonov evrov - Predlog zakona o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 297,811 milijonov evrov – nujni postopek
Predlagatelj:

MZP

Datum dokumenta:

05/11/2010

Datum objave na spletu:

05/24/2010

Šifra dokumenta:

00721-8/2010/1

EVA:

2010-2411-0038
 zakon_297_811_mio_predlog.doc
 zakon_297_811_mio_predlog.doc.pd
 podpis_info.xml
 XML_SPIS.xml