Naslov:

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/21/2014

Šifra dokumenta:

00728-54/2012/13

EVA:

2012-2330-0040

Vsebina:

PIS2012-2330-0040.docPIS2012-2330-0040.doc

PIS2012-2330-0040p1.doc