Naslov:

Zakon o elektronskih komunikacijah - Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 1 - Predlog zakona o elektronskih komunikacijah - nujni postopek
Predlagatelj:

MIZKS

Datum dokumenta:

09/26/2012

Datum objave na spletu:

09/26/2012

Šifra dokumenta:

00727-4/2012/15

EVA:

2012-3330-0058Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 1
- uskl.gradiva_1. del.docuskl_gradiva_1__del.pdf - uskl_gradiva_1__del.pdf

Čistopis
- ZEKom-1-drugi del.docZEKom-1-drugi_del.pdf - ZEKom-1-drugi_del.pdf