Naslov:

Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - Dopis DZ - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MPJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/21/2012

Šifra dokumenta:

00714-2/2012/4

EVA:

2012-2030-0089

Vsebina:

DZSkrajsaniPostopek.docDZSkrajsaniPostopek.docpredl.zak. 2.doc