Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov - nujni postopek
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:

06/08/2012

Datum objave na spletu:

06/13/2012

Šifra dokumenta:

00729-9/2012/2

EVA:

2012-2430-0113


- ZGO-1E_VG_tehndopol.docZGO-1E novo.pdf - ZGO-1E novo.pdf

Primerjava po členih
- ZGO1E_primerjava.doc

Osnutek pravilnika
osnutek pravilnika.doc - osnutek pravilnika.doc