Naslov:

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje - Besedilo izdane uredbe
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/04/2014

Šifra dokumenta:

00728-33/2014/23

EVA:

2013-2330-0137

Vsebina:

- 142dsv1.doc

Priloga: - PRILOGA1 4-7-2014.docx
- PRILOGA2 4-7.docx - PRILOGA3-4-7.doc
 142dsv1.doc_podpisano.pdf