Naslov:

Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice - Predlog uredbe o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:

02/26/2014

Datum objave na spletu:

02/27/2014

Šifra dokumenta:

00729-10/2014/4

EVA:

2014-2430-0043


- vg_uredba_EI.doc
uredba_EI.pdf - uredba_EI.pdf