Naslov:

Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/07/2014

Šifra dokumenta:

00729-58/2013/10

EVA:

2012-2430-0053

Vsebina:

PIS2012-2430-0053.docPIS2012-2430-0053.doc