Naslov:

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - Predlog uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:

03/28/2014

Datum objave na spletu:

03/28/2014

Šifra dokumenta:

00729-15/2014/1

EVA:

2014-2430-0045


VG_Ur_o_prisp.pdf - VG_Ur_o_prisp.pdfVG_Ur_o prisp.docx - VG_Ur_o prisp.docx
ePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml