Naslov:

Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije - Sklep vlade
Nosilec:

MPJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/14/2013

Klasifikacijska številka:

00714-1/2013/12

Seja:

54. Redna seja2BPredlog zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije – prva obravnava

EVA:

2012-2030-0056


ZakonSklep.docZakonSklep.doc

Besedilo predloga zakona:
II.2 predzak.docII.2 predzak.doc