Naslov:

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - Besedilo izdane uredbe
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/23/2014

Šifra dokumenta:

00729-15/2014/25

EVA:

2014-2430-0045

Vsebina:

- 59svMZIP.docx 59svMZIP.docx_podpisano.pdf