Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa - Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:

05/28/2013

Datum objave na spletu:

05/30/2013

Šifra dokumenta:

00729-28/2013/2

EVA:

2013-2430-0047Predlog zakona:
012befwt.pdf - 012befwt.pdf
ZPrCP_VRS_NG1_28_5.doc - ZPrCP_VRS_NG1_28_5.doc

Priloga:
Analiza_AVP.pdf - Analiza_AVP.pdf