Naslov:

Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

12/04/2015

Datum objave na spletu:

12/08/2015

Šifra dokumenta:

00719-75/2015/1

EVA:

2015-2550-0161


- VG_PARADAJZ.docx
VG_PARADAJZ.pdf - VG_PARADAJZ.pdf