Naslov:

Predlog uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke




Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

02/15/2018

Datum objave na spletu:

02/16/2018

Šifra dokumenta:

00710-6/2018/1

EVA:

2018-2430-0008


Karavanke_1.doc - Karavanke_1.doc