Naslov:

Predlog uredbe o sofinanciranju doktorskega študija
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:

06/30/2016

Datum objave na spletu:

07/04/2016

Šifra dokumenta:

00727-11/2016/1

EVA:

2016-3330-0031


VRS_P1_dr.docx - VRS_P1_dr.docx