Naslov:

Predlog uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

03/08/2018

Datum objave na spletu:

03/13/2018

Šifra dokumenta:

00714-7/2018/2

EVA:

2018-3130-0008


Uredba_ZFO.doc - Uredba_ZFO.doc