Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/10/2015

Klasifikacijska številka:

00714-5/2015/5

Seja:

30. Redna seja1.2Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

EVA:

2015-3130-0033


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf