Naslov:

Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

01/07/2016

Datum objave na spletu:

01/11/2016

Šifra dokumenta:

00715-2/2016/1

EVA:

2015-2330-0047


Ur_uvoz.docx - Ur_uvoz.docx
Ur_uvoz.pdf - Ur_uvoz.pdf