Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju - nujni postopek
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

12/19/2016

Datum objave na spletu:

12/19/2016

Šifra dokumenta:

00714-36/2016/6

EVA:

2016-3130-0053


ZUPPJS17191217_1_.pdf - ZUPPJS17191217_1_.pdfZUPPJS17191217(1).doc - ZUPPJS17191217(1).doc