Naslov:

Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020)
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

03/30/2015

Datum objave na spletu:

03/31/2015

Šifra dokumenta:

00719-6/2015/1

EVA:

2015-2550-0059Program upravljanja območij Natura 2000 (2014–2020)


Priloge k programu


 PUN_SklepVladeK2.doc
 VG_Program.pdf
 ProgramNatura_do20.docx
 Pril6.6presoje.docx
 Pril6.1CiljiUkrepi.xlsx
 Pril6.2NačrtiNatura.docx
 Pril6.3KOPOP_pov.docx
 Pril6.4Projekti.docx
 Pril6.5Raziskave.pdf