Naslov:

Predlog odgovora na prošnjo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za pojasnilo glede ustanovitve javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:

01/13/2017

Datum objave na spletu:

01/17/2017

Šifra dokumenta:

01403-44/2016/11

EVA:

2016-3330-0053


VG Pojasnilo1.docx - VG Pojasnilo1.docx