Naslov:

Predlog uredbe o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

03/13/2018

Datum objave na spletu:

03/16/2018

Šifra dokumenta:

00715-14/2018/1

EVA:

2017-2330-0033


Uredba_varuh.pdf - Uredba_varuh.pdfFile Attachment Icon
ATT1JCOZ.xml