Naslov:

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o urejanju prostora - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

04/26/2017

Datum objave na spletu:

04/26/2017

Šifra dokumenta:

00719-49/2016/15

EVA:

2016-2550-0006


ZUREP-2_NG2.pdf - ZUREP-2_NG2.pdfZUREP-2_NG2.docx - ZUREP-2_NG2.docx