Naslov:

Predlog uredbe o sofinanciranju doktorskega študija
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:

04/07/2017

Datum objave na spletu:

04/11/2017

Šifra dokumenta:

00727-6/2017/1

EVA:

2017-3330-0011


VRS_Uredba.docx - VRS_Uredba.docx