Naslov:

Predlog uredbe o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

12/14/2017

Datum objave na spletu:

12/15/2017

Šifra dokumenta:

00711-12/2017/1

EVA:

2017-2611-0050


Uredba CSD.docx - Uredba CSD.docx