Naslov:

Predlog uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

06/23/2017

Datum objave na spletu:

06/23/2017

Šifra dokumenta:

00719-22/2017/1

EVA:

2016-2550-0125


VG UOGJSZKO.docx - VG UOGJSZKO.docx