Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

12/14/2015

Datum objave na spletu:

12/15/2015

Šifra dokumenta:

00719-78/2015/1

EVA:

2015-2550-0024


01_Uredba_BinA.docx - 01_Uredba_BinA.docx01_Uredba_BinA.pdf - 01_Uredba_BinA.pdf