Naslov:

Predlog uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

04/13/2018

Datum objave na spletu:

04/16/2018

Šifra dokumenta:

00714-8/2018/2

EVA:

2018-3130-0001


USPDSLS_VG.docx - USPDSLS_VG.docxUSPDSLS_VG.pdf - USPDSLS_VG.pdf