Naslov:

Novo gradivo št. 2 - Predlog gradbenega zakona - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

04/25/2017

Datum objave na spletu:

04/26/2017

Šifra dokumenta:

00719-50/2016/15

EVA:

2015-2550-0004


GZ_VGNG2.pdf - GZ_VGNG2.pdf
GZ_VGNG2.docx - GZ_VGNG2.docx