Naslov:

Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04




Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

11/09/2015

Datum objave na spletu:

11/09/2015

Šifra dokumenta:

00719-56/2015/1

EVA:

2015-2550-0112


VG_ŠMARJEŠKE.docx - VG_ŠMARJEŠKE.docxVG_ŠMARJEŠKE_P.pdf - VG_ŠMARJEŠKE_P.pdf