Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah - skrajšani postopek




Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05/28/2015

Datum objave na spletu:

05/28/2015

Šifra dokumenta:

00719-13/2015/9

EVA:

2015-2550-0094



NG1_ZV_1E_placila28.pdf - NG1_ZV_1E_placila28.pdfNG1_ZV_1E_placila28.doc - NG1_ZV_1E_placila28.docePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml

Osnutek podzakonskega akta:
- Priloga_pravilnik.docx