Naslov:

Predlog uredbe o vsebini programa prestrukturiranja, zavarovanju, nadzoru in vodenju evidenc pri dodeljevanju pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:

05/15/2017

Datum objave na spletu:

05/17/2017

Šifra dokumenta:

00726-6/2017/1

EVA:

2017-2130-0013


VRS-RinP-uredbaII.doc - VRS-RinP-uredbaII.doc