Naslov:

Predlog uredbe o razmejitvi 110-kilovoltnega omrežja v distribucijski in prenosni sistem
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

04/13/2015

Datum objave na spletu:

04/28/2015

Šifra dokumenta:

00710-9/2015/1

EVA:

2012-2430-0025


Uredba_razmejitvi.docx - Uredba_razmejitvi.docx
PodUredba.pdf - PodUredba.pdf