Naslov:

Odgovor na pripombe MF in MZIP k predlogu uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:

12/10/2013

Datum objave na spletu:

12/13/2013

Šifra dokumenta:

00728-63/2013/2

EVA:

2012-2330-0260
 Odgovr_MKO.pdf
 Odgovr MKO.doc
 ePodpisIzvoz.xml