Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o urejanju prostora - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

04/24/2017

Datum objave na spletu:

04/24/2017

Šifra dokumenta:

00719-49/2016/11

EVA:

2016-2550-0006


ZUREP-2_NG1.pdf - ZUREP-2_NG1.pdfZUREP-2_NG1.docx - ZUREP-2_NG1.docx