Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

03/23/2018

Datum objave na spletu:

03/26/2018

Šifra dokumenta:

00715-15/2018/1

EVA:

2018-2330-0046


U_CLLD_VG.docx - U_CLLD_VG.docx
U_CLLD_VG.pdf - U_CLLD_VG.pdf