Naslov:

Predlog sklepa o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

03/20/2017

Datum objave na spletu:

03/21/2017

Šifra dokumenta:

00719-8/2017/1

EVA:

2017-2550-0019


VG_sklepŽSP.docx - VG_sklepŽSP.docx